Çevre Yönetim Sistem Politikası

DOMİNYAY Yay ve Makina Sanayi

Çevre Yönetim Sistem Politikası ISO 14001:2015

Basma, Çekme, Torsiyon Yayı, Klips Üretimi, Tel Formlandırma Ve Montaj İşlemleri kapsamında faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi esnasında;

 • Firma olarak tüm faaliyetlerimiz ile ekolojik dengeye zarar vermeyeceğimizi,
 • Faaliyetlerimiz sırasında oluşabilecek çevre kirliliğini önleyeceğimizi,
 • Atıklarımızın kaynağında en aza indirilmesi, mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlayacağımızı,
 • Enerji, hammadde ve doğal kaynaklarımızın verimli kullanılmasını sağlayacağımızı,
 • Çevre ile ilgili tehlikeleri hassasiyetle izleyeceğimizi, bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstereceğimizi,
 • aşeronu veya müşterisi olduğumuz firmaların Çevre ile ilgili bildirmiş olduğu kurallara uyacağımızı,
 • Tedarikçimiz olan firmaların Çevre Yönetim Sistemi Belgeli veya Çevre Politikası oluşturmuş ve uygulama başlatmış olması. Geçerli yasalara uygun olarak çalışmasını ‘’Güvenli işyeri’’ uygulamasının benimsenmesini talep edeceğimizi,
 • Tedarikçimiz olan firmaların Çevre Yönetim Sistemi Belgeli veya Çevre Politikası oluşturmuş ve uygulama başlatmış olması. Geçerli yasalara uygun olarak çalışmasını ‘’Güvenli işyeri’’ uygulamasının benimsenmesini talep edeceğimizi,
 • Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlayacağımızı,
 • Çevre bilincini geliştirerek, Çevre Yönetim Sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getireceğimizi,
 • İlgili tarafların Çevre bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağımızı,
 • Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki Çevre mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına ve kuruluşumuzun bağlamında tanımladığımız tarafların şartlarına uyacağımızı,
 • Çevre Yönetim Sistemimizi sürekli geliştireceğimizi ve iyileştireceğimizi,
 • Yay sektöründe teknolojik yenilikleri dünyayla eş zamanlı olarak takip ederek, yönetim kadromuz ve eğitimli çağdaş personelimizle, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini Çevre Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak karşılayacağımızı taahhüt ederiz.

BÜKRE KAVÇİN

CEO